Air Conditioner 6.0 HP

5
25
52,700,00061,774,000(-15%)

Energy Star

5
25
49,900,00058,440,000(-15%)

Energy Star

5
25
54,200,00063,651,000(-15%)

Energy Star

5
25
37,100,00041,100,000(-10%)

4/5 3 đánh giá

5
25
37,000,000

4.3/5 3 đánh giá

Kinh nghiệm về máy lạnh

0