Máy lạnh 1.5 Hp (1.5 Ngựa)

5
25
6,800,0009,990,000(-32%)

Tiết kiệm điện

5
25
7,500,000

Tiết kiệm điện

5
25
9,900,00012,990,000(-24%)

Tiết kiệm điện

5
25
6,150,000

Tiết kiệm điện

5
25
7,150,000

Tiết kiệm điện

5
25
17,300,00020,103,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
14,200,00016,885,000(-16%)

Tiết kiệm điện

5
25
11,000,00013,915,000(-21%)

Tiết kiệm điện

5
25
7,650,00011,090,000(-31%)

Tiết kiệm điện

5
25
8,200,00010,950,000(-25%)

Tiết kiệm điện

5
25
6,000,000

Tiết kiệm điện

5
25
12,400,00016,660,000(-26%)

Tiết kiệm điện

5
25
12,500,00017,470,000(-28%)

Tiết kiệm điện

5
25
13,950,00019,420,000(-28%)

Tiết kiệm điện

5
25
21,500,00024,220,000(-11%)

Tiết kiệm điện

5
25
14,450,00019,730,000(-27%)

Tiết kiệm điện

5
25
7,800,00010,490,000(-26%)

Tiết kiệm điện

5
25
5,750,000

Tiết kiệm điện

5
25
6,800,000

Tiết kiệm điện

5
25
5,600,000

Tiết kiệm điện

5
25
17,900,00021,083,000(-15%)

Tiết kiệm điện

Kinh nghiệm về máy lạnh

0