Máy lạnh 1.5 Hp (1.5 Ngựa)

5
25
9,500,000

Tiết kiệm điện

5
25
6,050,0009,990,000(-39%)

Tiết kiệm điện

5
25
7,500,000

Tiết kiệm điện

5
25
9,900,00012,990,000(-24%)

Tiết kiệm điện

5
25
5,800,000

Tiết kiệm điện

5
25
7,150,000

Tiết kiệm điện

5
25
17,300,00020,103,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
13,950,00016,885,000(-17%)

Tiết kiệm điện

5
25
11,000,00013,915,000(-21%)

Tiết kiệm điện

5
25
7,000,00011,090,000(-37%)

Tiết kiệm điện

5
25
8,200,00010,950,000(-25%)

Tiết kiệm điện

5
25
6,000,000

Tiết kiệm điện

5
25
12,450,00016,660,000(-25%)

Tiết kiệm điện

5
25
12,500,00017,470,000(-28%)

Tiết kiệm điện

5
25
13,900,00019,420,000(-28%)

Tiết kiệm điện

5
25
21,100,00024,220,000(-13%)

Tiết kiệm điện

5
25
14,300,00019,730,000(-28%)

Tiết kiệm điện

5
25
7,800,00010,490,000(-26%)

Tiết kiệm điện

5
25
5,900,000

Tiết kiệm điện

5
25
6,800,000

Tiết kiệm điện

5
25
5,800,000

Tiết kiệm điện

5
25
17,550,00021,083,000(-17%)

Tiết kiệm điện

5
25
6,800,00011,350,000(-40%)

Tiết kiệm điện

5
25
5,800,0009,360,000(-38%)

Tiết kiệm điện

5
25
9,450,00011,390,000(-17%)

Tiết kiệm điện

5
25
11,350,00013,900,000(-18%)

Tiết kiệm điện

5
25
6,200,0008,890,000(-30%)

Tiết kiệm điện

5
25
6,800,000

Tiết kiệm điện

5
25
6,850,000

Tiết kiệm điện

5
25
8,050,00010,950,000(-26%)

4/5 5 đánh giá

5
25
5,750,000

Tiết kiệm điện

Kinh nghiệm về máy lạnh

0