Máy lạnh 5.5 Hp (5.5 Ngựa)

5
25
29,400,000

Tiết kiệm điện

5
25
41,600,00047,083,000(-12%)

Tiết kiệm điện

5
25
27,900,000

Tiết kiệm điện

5
25
41,500,00047,210,000(-12%)

Tiết kiệm điện

5
25
38,800,00047,970,000(-19%)

Tiết kiệm điện

5
25
38,100,00044,841,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
27,600,000

Tiết kiệm điện

5
25
46,900,00055,372,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
54,600,00064,394,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
47,400,00055,462,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
30,850,00040,500,000(-24%)

4/5 2 đánh giá

5
25
29,500,00038,600,000(-24%)

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

Kinh nghiệm về máy lạnh

0