Máy lạnh 52.0 Hp (52 Ngựa)

Kinh nghiệm về máy lạnh

0