Máy lạnh 42.0 Hp (42 Ngựa)

Kinh nghiệm về máy lạnh

0