Máy lạnh 48.0 Hp (48 Ngựa)

Kinh nghiệm về máy lạnh

0