Máy lạnh 2.0 Hp (2.0 Ngựa)

5
25
15,000,000

Tiết kiệm điện

5
25
19,850,00023,600,000(-16%)

Tiết kiệm điện

5
25
9,850,00014,990,000(-34%)

Tiết kiệm điện

5
25
11,300,000

Tiết kiệm điện

5
25
21,600,00025,049,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
9,300,000

Tiết kiệm điện

5
25
15,500,000

Tiết kiệm điện

5
25
12,700,000

Tiết kiệm điện

5
25
21,700,00025,364,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
21,600,00025,907,000(-17%)

Tiết kiệm điện

5
25
17,000,000

Tiết kiệm điện

5
25
16,500,000

Tiết kiệm điện

5
25
19,150,00024,710,000(-23%)

Tiết kiệm điện

5
25
19,500,00026,320,000(-26%)

Tiết kiệm điện

5
25
21,100,00029,540,000(-29%)

Tiết kiệm điện

5
25
15,000,00019,540,000(-23%)

Tiết kiệm điện

5
25
13,500,000

Tiết kiệm điện

5
25
19,800,000

Tiết kiệm điện

5
25
26,500,00030,127,000(-12%)

Tiết kiệm điện

5
25
21,450,00028,550,000(-25%)

Tiết kiệm điện

5
25
9,700,000

Tiết kiệm điện

Kinh nghiệm về máy lạnh

0