Máy lạnh 3.0 Hp (3.0 Ngựa)

5
25
28,500,00033,158,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
30,500,00034,812,000(-12%)

Tiết kiệm điện

5
25
30,500,00034,812,000(-12%)

Tiết kiệm điện

5
25
32,500,00038,584,000(-16%)

Tiết kiệm điện

5
25
22,100,000

Tiết kiệm điện

5
25
33,800,00039,102,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
29,500,000

Tiết kiệm điện

5
25
19,100,000

Tiết kiệm điện

5
25
41,000,00047,920,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
17,050,000

Tiết kiệm điện

5
25
24,200,00028,610,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
29,700,00034,838,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
27,850,00032,739,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
35,300,00041,342,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
18,200,000

Tiết kiệm điện

Kinh nghiệm về máy lạnh

0