Máy lạnh 4.0 Hp (4.0 Ngựa)

5
25
34,600,00040,473,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
25,500,000

Tiết kiệm điện

5
25
34,100,00039,952,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
34,100,00039,952,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
30,700,000

Tiết kiệm điện

5
25
36,600,00048,500,000(-25%)

Tiết kiệm điện

5
25
28,400,000

Tiết kiệm điện

5
25
31,500,00037,020,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
32,800,00038,545,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
31,800,00037,453,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
42,300,00049,265,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
25,300,000

Tiết kiệm điện

5
25
29,600,00032,200,000(-8%)

3.7/5 3 đánh giá

5
25
39,300,00046,261,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
39,300,00046,261,000(-15%)

4/5 3 đánh giá

5
25
46,150,00054,356,000(-15%)

Tiết kiệm điện

Kinh nghiệm về máy lạnh

0