Máy lạnh 5.0 Hp (5.0 Ngựa)

5
25
42,200,00051,300,000(-18%)

Tiết kiệm điện

5
25
39,100,00044,137,000(-11%)

Tiết kiệm điện

5
25
37,200,00043,865,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
31,300,000

Tiết kiệm điện

5
25
37,200,00042,560,000(-13%)

Tiết kiệm điện

5
25
30,800,000

Tiết kiệm điện

5
25
30,100,000

Tiết kiệm điện

5
25
31,500,000

Tiết kiệm điện

5
25
35,750,00042,034,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
45,500,00053,658,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
43,000,00050,720,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
50,150,00059,221,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
38,300,00044,613,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
38,000,00044,558,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
57,100,00067,509,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
59,650,00070,575,000(-15%)

Tiết kiệm điện

Kinh nghiệm về máy lạnh

0