Máy lạnh 6.0 Hp (6.0 Ngựa)

5
25
40,400,00047,697,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
32,100,000

Tiết kiệm điện

5
25
49,900,00058,440,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
54,200,00063,651,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
62,000,00073,375,000(-16%)

Tiết kiệm điện

5
25
64,800,00076,709,000(-16%)

Tiết kiệm điện

5
25
37,100,00041,100,000(-10%)

4/5 3 đánh giá

5
25
48,500,00056,940,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
51,300,00060,274,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
40,500,000

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

Kinh nghiệm về máy lạnh

0