Máy lạnh 2.5 Hp (2.5 Ngựa)

5
25
13,400,000

Tiết kiệm điện

5
25
22,100,000

Tiết kiệm điện

5
25
24,900,00029,800,000(-16%)

Tiết kiệm điện

5
25
13,400,00016,990,000(-21%)

Tiết kiệm điện

5
25
12,500,000

Tiết kiệm điện

5
25
26,300,00030,725,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
30,300,00035,717,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
14,350,00019,090,000(-25%)

Tiết kiệm điện

5
25
15,800,00021,690,000(-27%)

Tiết kiệm điện

5
25
25,700,00033,450,000(-23%)

Tiết kiệm điện

5
25
26,850,00035,640,000(-25%)

Tiết kiệm điện

5
25
28,850,00041,040,000(-30%)

Tiết kiệm điện

5
25
20,850,00027,360,000(-24%)

Tiết kiệm điện

5
25
25,100,000

Tiết kiệm điện

5
25
28,000,00031,980,000(-12%)

Tiết kiệm điện

5
25
31,600,00036,270,000(-13%)

Tiết kiệm điện

5
25
23,600,00032,960,000(-28%)

Tiết kiệm điện

5
25
12,600,000

Tiết kiệm điện

5
25
12,400,000

Tiết kiệm điện

5
25
36,300,00042,492,000(-15%)

Tiết kiệm điện

Kinh nghiệm về máy lạnh

0