Máy lạnh 1.0 Hp (1.0 Ngựa)

5
25
7,350,000

Tiết kiệm điện

5
25
4,950,0007,990,000(-38%)

Tiết kiệm điện

5
25
4,700,000

Tiết kiệm điện

5
25
7,500,00010,190,000(-26%)

Tiết kiệm điện

5
25
6,200,000

Tiết kiệm điện

5
25
4,800,000

Tiết kiệm điện

5
25
10,900,00013,627,000(-20%)

Tiết kiệm điện

5
25
8,900,00011,440,000(-22%)

Tiết kiệm điện

5
25
6,050,0009,490,000(-36%)

Tiết kiệm điện

5
25
10,450,00013,790,000(-24%)

Tiết kiệm điện

5
25
10,300,00014,360,000(-28%)

Tiết kiệm điện

5
25
11,200,00015,510,000(-28%)

Tiết kiệm điện

5
25
6,900,0009,790,000(-30%)

Tiết kiệm điện

5
25
4,900,000

Tiết kiệm điện

5
25
11,950,00016,430,000(-27%)

Tiết kiệm điện

5
25
5,900,000

Tiết kiệm điện

5
25
5
25
14,600,00017,479,000(-16%)

5/5 1 đánh giá

5
25
5,700,0009,800,000(-42%)

Tiết kiệm điện

5
25
4,650,0007,700,000(-40%)

Tiết kiệm điện

5
25
7,300,0008,990,000(-19%)

Tiết kiệm điện

5
25
9,300,00011,490,000(-19%)

Tiết kiệm điện

5
25
5,200,0007,390,000(-30%)

Tiết kiệm điện

5
25
6,700,000

Tiết kiệm điện

5
25
4,900,000

Tiết kiệm điện

5
25
5,800,000

Tiết kiệm điện

5
25
6,900,0009,450,000(-27%)

4/5 3 đánh giá

5
25
6,300,0006,500,000(-3%)

Tiết kiệm điện

5
25
5,100,0005,450,000(-6%)

Tiết kiệm điện

5
25
6,000,0008,540,000(-30%)

Tiết kiệm điện

Kinh nghiệm về máy lạnh

0