Máy lạnh tủ đứng - Daikin

5
25
54,200,00063,651,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
28,600,00033,532,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
30,500,00035,631,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
34,700,00040,249,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
35,600,00041,341,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
38,300,00044,613,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
47,400,00055,462,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
34,650,00040,866,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
40,300,00047,668,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
44,700,00052,711,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
46,450,00054,899,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
52,500,00062,117,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
54,850,00064,920,000(-16%)

Tiết kiệm điện

5
25
57,100,00067,509,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
59,650,00070,575,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
62,000,00073,375,000(-16%)

Tiết kiệm điện

5
25
64,800,00076,709,000(-16%)

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

Kinh nghiệm về máy lạnh

Hình ảnh thi công
z3735451114110 732c7fafae0a209ab218b666b2c4f34c
z3696928429900 66998371e707c580258a845dd4cfb359
z3688386324683 c03c8108d6f7812673a07192adaba832
z3638310411342 539a2369b2fd57b9611f642f40ab0fae
z3595620541504 f906f3f3dc0b7e34cdc41c53b5e60fe8
z3582644212410 fc5774a8ad2c1c2bbe63e3bb04e6c3db
z3476093713381 60fe0767a3dd16349d03e5ec6c59ef50 1
z3299740805504 249c0044dd3ec8d65709ff9cfb125f7a 1
z2986694571995 23efca58047b4441f338904974d61be1 1
z2895525694725 22609f27d4af2bea1876f971a85500f9 1
z2864163138316 32be26b42e31187397c81c2ffff8434d 1
z3850207100948 0093ff2987a9944b323a122188aa2d4f
z3850207096307 d004df4534a472da8d28a041ad2704d0
z3688409899596 86b5f7a4c2a6984629c59525975637e3
z3688409888713 072ee9e7e7b398378882bfb184c964a7
z3476093713381 60fe0767a3dd16349d03e5ec6c59ef50
z3399798021322 00e2cf130ad77a6d40a572a889e84abd
z3299740805504 249c0044dd3ec8d65709ff9cfb125f7a
z2986694571995 23efca58047b4441f338904974d61be1
z2895525694725 22609f27d4af2bea1876f971a85500f9
z2864163065187 2822b96a7884a51c5ccc8054749473ad
z2600380169806 15b80da09e79b859cd17d20cf263b2c0
0