Máy lạnh treo tường - Daikin

5
25
9,500,000

Tiết kiệm điện

5
25
7,350,000

Tiết kiệm điện

5
25
22,000,000

Tiết kiệm điện

5
25
14,550,000

Tiết kiệm điện

5
25
32,200,00038,584,000(-17%)

Tiết kiệm điện

5
25
29,450,00035,717,000(-18%)

Tiết kiệm điện

5
25
21,500,00025,907,000(-17%)

Tiết kiệm điện

5
25
13,950,00016,885,000(-17%)

Tiết kiệm điện

5
25
10,900,00013,627,000(-20%)

Tiết kiệm điện

5
25
11,000,00013,915,000(-21%)

Tiết kiệm điện

5
25
8,900,00011,440,000(-22%)

Tiết kiệm điện

5
25
40,800,00047,920,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
35,400,00042,492,000(-17%)

Tiết kiệm điện

5
25
27,500,00032,775,000(-16%)

Tiết kiệm điện

5
25
17,550,00021,083,000(-17%)

Tiết kiệm điện

5
25
14,600,00017,479,000(-16%)

5/5 1 đánh giá

5
25
9,800,00011,543,000(-15%)

4.5/5 4 đánh giá

5
25
7,700,0009,084,000(-15%)

4.3/5 3 đánh giá

5
25
15,750,00017,898,000(-12%)

4.3/5 3 đánh giá

5
25
21,800,00025,170,000(-13%)

4.3/5 3 đánh giá

5
25
9,300,00012,175,000(-24%)

4.7/5 3 đánh giá

5
25
11,900,00014,706,000(-19%)

4.5/5 4 đánh giá

5
25
18,000,00023,100,000(-22%)

5/5 2 đánh giá

5
25
25,400,00032,294,000(-21%)

4.7/5 3 đánh giá

5
25
30,200,00035,564,000(-15%)

4.7/5 3 đánh giá

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

5
25
Lh: 090 282 0616

Tiết kiệm điện

Kinh nghiệm về máy lạnh

Hình ảnh thi công
z3735451114110 732c7fafae0a209ab218b666b2c4f34c
z3696928429900 66998371e707c580258a845dd4cfb359
z3688386324683 c03c8108d6f7812673a07192adaba832
z3638310411342 539a2369b2fd57b9611f642f40ab0fae
z3595620541504 f906f3f3dc0b7e34cdc41c53b5e60fe8
z3582644212410 fc5774a8ad2c1c2bbe63e3bb04e6c3db
z3476093713381 60fe0767a3dd16349d03e5ec6c59ef50 1
z3299740805504 249c0044dd3ec8d65709ff9cfb125f7a 1
z2986694571995 23efca58047b4441f338904974d61be1 1
z2895525694725 22609f27d4af2bea1876f971a85500f9 1
z2864163138316 32be26b42e31187397c81c2ffff8434d 1
z3850207100948 0093ff2987a9944b323a122188aa2d4f
z3850207096307 d004df4534a472da8d28a041ad2704d0
z3688409899596 86b5f7a4c2a6984629c59525975637e3
z3688409888713 072ee9e7e7b398378882bfb184c964a7
z3476093713381 60fe0767a3dd16349d03e5ec6c59ef50
z3399798021322 00e2cf130ad77a6d40a572a889e84abd
z3299740805504 249c0044dd3ec8d65709ff9cfb125f7a
z2986694571995 23efca58047b4441f338904974d61be1
z2895525694725 22609f27d4af2bea1876f971a85500f9
z2864163065187 2822b96a7884a51c5ccc8054749473ad
z2600380169806 15b80da09e79b859cd17d20cf263b2c0
0